Dette blir et nettsted for

FEKJÆR

Fekjær er et gammelnorsk ord som betyr frodige gressmarker
(egentlig fitjar, flertallsform av fit)

Det finnes Fekjær-gårder to steder i Norge:
I Hole på Ringerike og i Hedalen i Valdres.

 Ca. 60 nålevende nordmenn heter Fekjær.
De tilhører tre ulike slekter - to med røtter i Hole og en med røtter i Hedalen.
(Likevel føler vi et visst fellesskap gjennom det spesielle navnet.)


Sidene er lagt opp av Hans Olav Fekjær