(English version: click  here)

Hans Olav Fekjær

Kontakt:Mini-CV:Personlig:Et portrettintervju med HO kan leses her

Takketale ved tildeling av Folkeopplysningsprisen er her.

Radioforedrag i P2-akademiet 2009: Teorien om alkoholismen.

Faglig stoff som kan leses på nettet, de eldste først:

Bøker:

Forelesninger/debatter på film:

På engelsk:

På norsk:Tre Powerpoint-presentasjoner som er sentrale for å forstå bruk og problemer av rusmidler (2012-13):

Nyeste bok:
RUS.   4. utgave,  Gyldendal Akademisk, 2016.
 
 Noen anmeldelser:
 Av professor Einar Kringlen
 Av allmenlege Ivar Skeie
 Av docent Bengt Svensson


Noen politiske innlegg som fortsatt kan leses på nettet:
Klima:
Høye mål i klimakampen KK 2019
Mer ekstremvær nå? KK 2021
Klima og vær Et lengre, viktig notat om klimaspørsmålet. 2021.
Klimarealister  Ca. 50 klimarealistiske nettsteder, de fleste redigert av fagfolk

Noe helt annet:

En anbefalt kulturopplevelse:


Tennis:
Stolt far og sønn etter å ha vunnet NM (Nesodden-mesterskapet) i double i 2003:
>