|

(English version: click  here)

Hans Olav Fekjær

Kontakt:Mini-CV:Personlig:Et portrettintervju med HO kan leses her

Takketale ved tildeling av Folkeopplysningsprisen er her.

Radioforedrag i P2-akademiet 2009: Teorien om alkoholismen.

Faglig stoff som kan leses på nettet, de eldste først:

Bøker:

Forelesninger/debatter på film:

På engelsk:

På norsk:Tre Powerpoint-presentasjoner som er sentrale for å forstå bruk og problemer av rusmidler (2012-13):

Nyeste bok:
RUS.   4. utgave,  Gyldendal Akademisk, 2016.
 
 Noen anmeldelser:
 Av professor Einar Kringlen
 Av allmenlege Ivar Skeie
 Av docent Bengt Svensson
 Av Stein Hoftvedt


Noen politiske innlegg som fortsatt kan leses på nettet:
Noe helt annet:

En anbefalt kulturopplevelse:


Tennis:
Stolt far og sønn etter å ha vunnet NM (Nesodden-mesterskapet) i double i 2003:
>